Show simple item record

dc.contributor.advisorKeitsch, Martina Maria
dc.contributor.authorStrømstad, Kirsti
dc.date.accessioned2015-10-23T14:00:35Z
dc.date.available2015-10-23T14:00:35Z
dc.date.created2015-08-10
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13983
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2357981
dc.description.abstractLett tilgjengelig drikkevann og effektiv rensing av avløpsvann er grunnlaget for vårt moderne samfunn med tanke på god helse og miljø. Vann og avløp er infrastruktur som gjør dette mulig, men på grunn av økende forbruk, klimaendringer og lekkasjer er ikke dagens situasjon bærekraftig på lang sikt. Med teknologisk innovasjon er det mulig å gjøre arbeidsprosessene mer effektive og informasjon mer pålitelig. På denne måten kan VA-systemet bli mer robust og bedre rustet til å takle fremtidige utfordringer. Målet med denne oppgaven er å identifisere og evaluere de eksterne og interne utfordringer i VA-systemet for å foreslå mulighetesområder for teknologiutvikling. Prosess Metoder og tilnærminger fra tjenestedesign har blitt brukt for å samle innsikt og analysere data. Intervjuer med brukere, observasjon av den daglige driften og workshops har vært de viktigste kildene til informasjon for å kartlegge systemet og identifisere utfordringer. I innsikt fasen ble det klart at kommunikasjon mellom VA-avdelingene og deres kunder, private abonnenter er tilnærmet fraværende. Kundene har lite kunnskap om VA-tjenesten, som ikke samsvarer med det faktiske ansvaret kundene har, og hvor viktig den informasjonen kunder gir til WS-avdelingen er. Formålet med de endelige løsninger er å tilby tilstrekkelig informasjon til abonnentene, for å få dem til å gjenkjenne vann og avløp som en tjeneste. Resultat For å forbedre kundens opplevelse av tjenesten og kvaliteten på informasjonen ble nye tjenestetilbud foreslått. Intensjonen er å gi abonnentene informasjonen de ønsker, når de trenger det. Spesifikasjonene for det endelige konseptet er oppgitt i design spesifikasjonen. De nye tjenestetilbudene ble prototypet og testet i samarbeid med abonnenter, for å oppfylle kravene. Det endelige resultatet er et forslag til en programvareløsning som vil håndtere kommunikasjonen på grunnlag av forhåndsdefinerte kontaktpunkterspunkter, og en strategi for hvordan programvaren kan utvikles.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell design, Produktdesign
dc.titleVann forvaltning - Situasjonsanalyse og behov for IT-løsninger i kommuner
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber234


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record