Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHafsås, Andrea Bø
dc.date.accessioned2015-10-21T06:53:28Z
dc.date.available2015-10-21T06:53:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2357387
dc.description.abstractÅ kunne samarbeide med andre har blitt en viktig egenskap for ansatte i dagens skole. For å sikre gode læringsmuligheter for det enkelte barn, kan det ofte være nødvendig med et samarbeid mellom skole og PP-tjenesten. Hvordan samarbeidet oppleves av de som deltar, kan imidlertid avhenge av mange faktorer. Men hva skal til for at et samarbeid oppleves positivt? Det er nettopp dette jeg har gått i dybden på i min studie, og problemstillingen er som følger: ”Hvilke faktorer kan ha betydning for at tre spesialpedagogiske koordinatorer opplever samarbeidet med PP-tjenesten som positivt?” For å undersøke hvilke faktorer som kan være av betydning, har jeg gjennomført en kvalitativ intervjustudie. Mitt utvalg har bestått av tre spesialpedagogiske koordinatorer; Monika, Kari og Trude. Resultatene fra studien viser at koordinatorene verdsetter en god relasjon til PP-rådgiver. De opplever det som positivt at de har en fast person å forholde seg til, og vedkommende må gjerne komme til faste, avtalte tider. Dette kan skape en trygghet og en forutsigbarhet for koordinatorene. I intervjuene med koordinatorene kom det også frem at de forventningene man har til hverandre, bør gjøres rede for og avklares. Etter et møte med PP-tjenesten ønsker koordinatorene at det skal være tydelig hvem som har hvilket ansvar til neste gang de møtes. Dette leder meg videre til den tredje og siste faktoren, nemlig at det må være et utbytte av samarbeidet. Som en av studiens deltakere uttaler bør de ikke bare ”møtes for å møtes”. Det bør være en tydelig hensikt med samarbeidet, og det bør føre til en forbedring av den gjeldende situasjonen. Det er i følge koordinatorene alltid barnets beste som bør være i fokus.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleSamarbeid mellom skole og PP-tjenesten : en kvalitativ studie av hvilke faktorer som kan ha betydning for at tre spesialpedagogiske koordinatorer opplever samarbeidet med PP-tjenesten som positivtnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel