Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRuud, Siv-Heidi
dc.date.accessioned2015-10-21T06:45:38Z
dc.date.available2015-10-21T06:45:38Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2357385
dc.description.abstractHensikten med studien var å undersøke 5 læreres opplevelse av et videreutdanningstiltak initiert av Fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag fylkeskommune og gjennomført av Pedagogisk institutt ved NTNU fra 2011 og fram til i dag. Jeg var nysgjerrig på hvorfor dette tiltaket ble veldig etterspurt, spesielt fordi jeg kjente årsaken til at tiltaket ble etablert. Jeg ønsket å vite mer om lærernes opplevelse av læring og utbytte av tiltaket ut fra lærerrollen deres og elevenes behov for mestring, motivasjon og et godt læringsmiljø. Det har de siste årene vært fokus på lærernes rolle og kompetanse, og deres betydning for elevenes gjennomføring og trivsel på skolen. Forskning og undersøkelser viser også at lærere ønsker mer tid til deling og utviklingsarbeid enn det de opplever at det er tilrettelagt for. Samtidig kreves det mer og annen kompetanse for å møte de utfordringene elevene har med seg gjennom utdanningen. Min studie har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: Hva kjennetegner læreres opplevelse av egen læring og kompetanseutvikling gjennom deltagelse på videreutdanningskurs, og hvilken betydning har dette hatt for deres pedagogiske praksis i etterkant? Den teoretiske forankring for studien har vært Etienne Wengers «Community of practice» sosiale teori for læring, Gregory Batesons kommunikasjonsteori og relasjonsperspektiv, og John Deweys pragmatiske teori om erfaring som grunnleggende fenomen for læring. For å få en best mulig innsikt i lærernes opplevelse av sin deltakelse i videreutdanningen «Rom for alle, og blikk for den enkelte», gjennomførte jeg en kvalitativ studie med halvstrukturerte intervju, og et intervjudesign som inneholdt ulike kategorier. Kategoriene var knyttet til deres egen profesjon og rolle, elevenes mestring og motivasjon og deres egne tanker om erfaring og læring. I undersøkelsen trådte praksisfellesskap, erfaringsdeling, kommunikasjon, refleksjon og bevisstgjøring frem som tydelige funn. I min presentasjon av funn, analyse og drøfting redegjør jeg for deltakernes opplevelser knyttet til hovedkategorien og de 4 underkategoriene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleLæreres perspektiv på praktisk betydning av videreutdanning : hva kjennetegner læreres opplevelse av læring og kompetanseutvikling gjennom deltagelse på videreutdanningskurs, og hvilken betydning har dette hatt for deres pedagogiske praksis i etterkant?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel