Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Anders Augestad
dc.date.accessioned2015-10-13T11:42:10Z
dc.date.available2015-10-13T11:42:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2356092
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg betydningen av idrett for unge personer med bevegelseshemning. For å belyse problemstillingen har jeg benyttet en kvalitativ tilnærming der jeg har intervjuet seks idrettsutøvere i alderen fra 21 til 29 år, som henholdsvis deltar i lagidrettene rullestolbasket og rullestolrugby. Analyseringen av intervjuene ble gjennomført med utgangspunkt i systematisk tekstkondensering utviklet av Malterud (2011). Funnene i denne oppgaven indikerer at idrettsdeltagelse blir ansett som en betydningsfull aktivitet blant informantene og er noe de prioriterer å bruke mye tid på. Det sentrale ved å delta i idrett er blant annet opplevelse av glede og mestring, i en arena der de kan møte nye og gamle venner i en uformell setting. Det sosiale aspektet er noe som står sterkt for informantene. Idretten fremmer en arena der informantene stiller på sine egne premisser, der alle er like mye verdt og gjør hverandre sterkere. Deltagelse i idrett fremmer en positiv selvforståelse og identifisering, og kan øke opplevelsen av mestring. Deltagelse i idrett blir ansett som en viktig arena for personer med en ervervet funksjonsnedsettelse da idrett kan bidra positivt i en normaliseringsprosess i etterkant av en nylig ervervet funksjonshemming. På den annen side vil negative erfaringer innen idrett kunne bidra til en negativ selvfølelse og dårligere selvtillit. Derfor er det viktig å legge opp til individuell tilrettelegging slik at alle kan oppleve mestring i aktiviteten. Dette vil kunne føre til en indre motivasjon og et ønske om å fortsette med aktiviteten fordi det skal kunne gi en god selvfølelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleIdrettens betydning for unge funksjonshemmede : en kvalitativ studie av unge bevegelseshemmede sin motivasjon for idrettnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record