Show simple item record

dc.contributor.authorElden, Ingrid Elna
dc.date.accessioned2015-10-12T13:20:11Z
dc.date.available2015-10-12T13:20:11Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2354104
dc.description.abstractDette er en kvalitativ studie med følgende problemstilling: På hvilke måter speiler deltakernes opplevelse av sin livssituasjon læreplanens intensjon om deltakelse? Hvilke forhold påvirker deres forutsetning for deltakelse? Begrepet ”deltaker” viser her til en person som tar faget ”Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere” (Vox, 2012), ved en kommunal voksenopplæring. Prosjektets metodiske innfallsvinkel er forskningsintervju. Datamaterialet består av intervju som er gjort av seks deltakere som tar faget ”Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere”. Funnene ble kategorisert inn i fire hovedkategorier: ”Fremmed”, ”Relasjoner”, ”Fortid og framtid” og ”Normalisering?”. Prosjektet har et sosialkonstruktivistisk utgangspunkt. Funnene er i hovedsak drøftet i lys av Goffmans stigmateori, teori om agency og Foucaults teori om governmentality og disiplineringsbegrep. I tillegg til dette er tidligere forskning og annen teori som kan plasseres innenfor det sosialkonstruktivistiske perspektiv, brukt for å bygge under og utfylle funnene. Funnene viser at deltakerne ikke opplever en så stor deltakelse som de ønsker. Samtidig har alle en viss deltakelse gjennom blant annet skolen og fritidsaktiviteter. Noen av deltakerne har opplevd å bli stigmatisert og dette har påvirket deres selvbilde og forutsetning for deltakelse. Relasjonene den enkelte har med andre, enten det er med nordmenn eller andre deltakere, påvirker deres forutsetning for deltakelse i det norske samfunnet. Funnene viser også at deltakerne handler både på grunnlag av tidligere handlinger og håp de har for framtida og at disse forutsetningene er av betydning. Læringsinnholdet og rammene for skolehverdagen, påvirker også deres forutsetning for deltakelse i det norske samfunn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNU
dc.titleFra fremmedgjøring til normalisering?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record