Show simple item record

dc.contributor.advisorRønning, Frode
dc.contributor.advisorStrømskag, Heidi
dc.contributor.authorTøgersen, Ingrid Vågan
dc.date.accessioned2015-10-06T10:57:05Z
dc.date.available2015-10-06T10:57:05Z
dc.date.created2015-06-04
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:12464
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2352650
dc.description.abstractDenne studien har til hensikt å undersøke hvordan elever i ungdomsskolen oppfatter betydningen av likhetstegnet. Oppgaven skal besvare følgende forskningsspørsmål; hvilke tolkninger av likhetstegnet kan vi finne hos en gruppe åttendeklassinger i arbeid med lineære likninger? Studien følger et kvalitativt forskningsdesign og gjennomføres ved en ungdomsskole i Nordland, hvor seks åttendeklassinger deltar i undersøkelsen. Studien benytter seg av flere datainnsamlingsmetoder. Elevene arbeider i par med et oppgavesett hvor de skal løse lineære likninger, og disse besvarelsene blir samlet inn og brukt i analysearbeidet og for å utforme intervjuskjema. Det blir gjennomført et intervju per par av elever som deltar i undersøkelsen, og disse intervjuene blir filmet med videokamera. Intervjuet har til hensikt å undersøke elevenes begrunnelser for løsninger i oppgavesettet og deres tolkninger av likhetstegnet. I analysearbeidet er den konstant komparativ ana- lysemetoden benyttet. Dette har ført til koder og kategorier som skal være med på å besvare forskningsspørsmålet. Resultatene viser at tolkningene av likhetstegnet som vi kan finne hos en gruppe åttendeklassinger er flere varianter av regn ut-tolkningen, det samme som-tolkningen, og noen forekomster av identitet-tolkningen og kan byttes ut med-tolkningen. Funnene indikerer at elevene er i en overgangsfase mellom å forstå likhetstegnet som en kommando om å gjøre beregninger og å forstå det som et symbol som viser en relasjon.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectLektorutdanning med master i realfag, Matematikk og kjemi
dc.titleTolkninger av likhetstegnet - En kvalitativ studie av hvilke tolkninger av likhetstegnet vi kan finne hos en gruppe åttendeklassinger
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber93


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record