Show simple item record

dc.contributor.advisorOnshus, Tor Engebret
dc.contributor.authorMyhre, Kjetil
dc.date.created2015-05-15
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:12252
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2352418
dc.description.abstractOppgaven tar for seg vedlikehold og feilstatistikk på Gjøvikbanens signalanlegg og baserer seg på att banen i Nasjonal Signalplan er planlagt fornyet med det nye europeiske signalsystemet European Rail Traffic Management System, heretter ERTMS. Fra i dag og frem til 2026 består signalanlegget av en teknologi og komponenter godkjent og tatt i bruk fra år 1963, derav navnet NSI63. Innen 2026 er ERTMS innført på Gjøvikbanen og vedlikeholdet av signalanleggene endres og oppgaven sammenligner vedlikehold av dagens NSI63 signalsystem og ERTMS. Det ble utført ett litteraturstudium med fokus på å finne informasjon om vedlikehold av ERTMS og for å finne relevant dokumentasjon om hvordan vedlikeholdet utføres i dag og hvordan det er planlagt utført på ERTMS. En del av oppgaven knytter seg til å fremskaffe data og informasjon og en analyse av dette. Jernbanens egne systemer for feilstatistikk og objekt håndtering ble brukt i innhenting av data. Videre har befaringer og samtaler med ressurser tilknyttet Jernbaneverkets ERTMS pilotstrekning på Østfoldbanenes østre linje vært sentralt. Dette er strekningen fra Ski via Askim, Mysen, Rakkestad, Gautestad og til Sarpsborg. En av de viktigste måleparameterne til Jernbaneverket er oppetid noe som er ett forholdstall mellom planlagt kjøring av tog i henhold til ruteplanen mot det som faktisk ble kjørt. I systemet TIOS logges dette forholdstallet og det sier noe om hvor mye feil som har vært på strekningen. I Jernbaneverkets system for objekt håndtering, Banedata kan man ta ett videre dypdykk i rapporterte feil for å se hva de forskjellige forsinkelsene skyldtes. I tabellen under vises hvilke feilårsaker som er logget i TIOS for Gjøvikbanen i 2010-2014 og feil på signalanleggene stod for 24,4 % av den totale forsinkelsestiden. På gjøvikbanen er det to feil som i stor grad utpeker seg og det er feil på sporfelt og det er feil på drivmaskiner. Feil på sporfelt kan logges under flere objekter og tabellen under viser att det er totalt 163 feil som kan relateres til sporfelt og 62 feil som er feil på drivmaskiner. Forholdstall mellom antall objekt(150) og antall feil (163) tilnærmet lik 1,1 for sporfelt og 0,9 for drivmaskiner. Type objekt Objekt forkortelse Antall objekt Feil i perioden 2010 -2014 Feil per objekt Periode omformer POM 33 2 0,06 Linjeblokk LBL 17 1 0,06 Blokkpost BLP 1 0 0,00 Sporfeltreleer SFR 150 26 0,17 Sporfelt SPF 156 118 0,76 Innkobling og utløsningsfelter IUF 36 16 0,44 Totalt antall objekter sporfelt 393 163 0,41 Drivmaskiner DRV 69 62 0,90 Ved innføring av ERTMS vil antall objekt som er plassert i sporet og som trenger vedlikehold endre seg betraktelig. Antallet objekter vil gå ned fra 3418 objekter til 2106. Figur under viser objekter tilknyttet signalanlegget som vil være synlig i spor etter innføring av ERTMS. Med ERTMS vil det være ett moderne system som er bygget etter SIL4 som medfører ett system som skal være tilnærmet feilfritt. Da objektene med feil er fjernet vil feilstatistikken bedres og behov for mannskap dimensjoneres etter beredskap. Beregninger viser att etter innføring av ERTMS vil kostnader reduseres med ca 30 % noe som også understøttes av en svensk rapport.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectErfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane, Jernbane
dc.titleHvilke endringer medfører ERTMS for Banesjef på Gjøvikbanen
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber87


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record