Show simple item record

dc.contributor.advisorToussaint, Pieter Jelle
dc.contributor.authorVikås, Silje Grimstad
dc.date.accessioned2015-10-06T08:30:10Z
dc.date.available2015-10-06T08:30:10Z
dc.date.created2015-01-29
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:12256
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2352274
dc.description.abstractFremtidsbildet for informasjons- og kommunikasjonsteknologi i spesialisthelsetjenesten representerer mange muligheter og utfordringer. Satsningen på e-helse i regi av myndighetene skal understøtte helsesektorens behov og stiller tydligere krav til IKT. For å møte utfordringene står virkemidler som standardisering og samordning av prosesser, løsninger, systemer og organisasjoner sentralt. Nasjonal IKT er spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. NIKT gjennomførte i 2004/2005 et forprosjekt innen Nasjonal Arkitekturstrategi som anbefalte å sette i gang et arbeid for å få etablert en felles systemarkitektur. På grunnlag av dette har det blitt utarbeidet en tjenesteorientert virksomhetsarkitektur for speisalisthelsetjenesten med TOGAF som rammeverk. For denne avhandlingen har det blitt gjennomført et case-studie av arkitekturarbeidet. Det ble gjort intervjuer av nøkkelpersoner med relevant tilknytning til domenet. På grunnlag av resultatene presenteres en analyse som tar for seg flere aspekter ved arbeidet. Arkitekturens interessenter deles inn i initiativtager, utvikler og bruker. For hver av disse besvares forskningspørsmålene; FS1 Hva er målsetningen med arkitekturarbeidet, og er målene nådd? FS2 Hva skal arkitekturen inneholde av beskrivelser og modeller? FS3 Hvordan blir beskrivelsene og modellene brukt? De viktigeste funnene fra analysen er motsetninger og felles trender i svarene fra informantene. Basert på resultatene presenteres også noen anbefalinger til Nasjonal IKT og IT-enhetene i helseforetakene.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectMedical Technology, Healthcare Informatics
dc.titleVirksomhetsarkitektur i spesialisthelsetjenesten - Utvikling og bruk av tjenesteorientert virksomhetsarkitektur i spesialisthelsetjenesten
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber111


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record