Show simple item record

dc.contributor.advisorHøiseth, Marikken
dc.contributor.authorBækkelie, Maria Kristine
dc.contributor.authorStangeland, Andrea Marie
dc.date.accessioned2015-10-05T15:12:39Z
dc.date.available2015-10-05T15:12:39Z
dc.date.created2015-06-12
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13598
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2351093
dc.description.abstractBakgrunn Denne masteroppgaven ble skrevet i samarbeid med BLOPP, Barns legemiddelopplevelser, en tverrfaglig prosjektgruppe tilknyttet NTNU og St. Olavs hospital. Oppgaven gikk ut på å utforske hvordan barn i aldersgruppen 0-6 år tar/gis orale medisiner og hvordan medisineringen kan gjøres til en bedre opplevelse. Mange barn i denne aldersgruppen får medisiner på resept, fortrinnsvis antibiotika. I tillegg får barna reseptfrie febernedsettende og smertestillende medisiner. De fleste får medisiner som flytende miksturer eller knuste tabletter. Mange av disse medisinene har en bitter smak, noe som ofte fører til protest hos barna. Fordi medisinene må svelges er man i stor grad avhengig av at barnet samarbeider og ikke nekter å ta medisinen eller spytter den ut. Mål Målet med prosjektet er å utvikle et konsept som gjør det lettere for små barn å ta orale medisiner. Ved å tilrettelegge for samspillet mellom barn og foreldre under medisineringen ønsker vi å gjøre opplevelsen bedre for begge parter. På denne måten håper vi flere barn aksepterer den best egnede medisinen og ikke bare den som smaker best. Dette er spesielt viktig når det gjelder antibiotika, for å hindre antibiotikaresistens. Metode For å utforske problemstillingen har vi tatt utgangspunkt i tjenestedesignmetodikk. Vi har involvert flere interessenter for å få et helhetlig syn på problemstillingen: Barn, foreldre, farmasøyter, barnehagepedagoger, barnesykepleiere og lege. Vi har aktivt involvert barn underveis i designprosessen og ikke bare designet for, men også sammen med barna. Gjennom samarbeid med Dragvoll barnehage har vi hatt muligheten til å involvere barn i alderen 1-5 år. Vi har blitt kjent med aldersgruppen, utforsket eksisterende løsninger, samlet innsikt, fått ideer og testet prototyper sammen med barna. Resultat Resultatet er et konsept hvor vi ønsker å involvere både barnehagen og apoteket for å tilrettelegge for samspillet mellom barn og foreldre. Gjennom aktiviteter i barnehagen vil vi forberede og motivere barna før de blir syke, og gjennom apoteket vil vi gi foreldre gode råd og verktøy til å støtte medisineringen. Vi har skissert et læringsopplegg om sykdom og medisiner i barnehagen, hvor barna lærer hvorfor det er viktig å ta medisin. Barna vil i fellesskap, og i trygge rammer, utforske mulige måter å ta medisin på og prøve ut forskjellige måter å takle vond smak. Målet med opplegget er at barna skal forstå at medisin er nødvendig, ikke skummelt, men også at medisin må brukes riktig. For å støtte dette opplegget og apotekenes rådgiving har vi laget to hefter. Det ene er et fargeleggingshefte om hva som skjer inne i kroppen når vi er syke og trenger antibiotika. Dette heftet kan brukes som en aktivitet i læringsopplegget i barnehagen, men deles også ut på apotek mens barna venter. Det andre heftet er en samling av forskjellige måter å ta medisin på. Gjennom heftet kan barn og voksne samarbeide om å lage sin egen medisinrutine. Til slutt har vi laget en plan for hvordan konseptet kan testes i en pilot og implementeres.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell design, Strategisk design
dc.subjectIndustriell design, Produktdesign
dc.titleDesign for bedre opplevelse av oral medisinering av barn
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber173


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record