Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSigurjonsson, Johannes
dc.contributor.advisorStensrud, Nils H.
dc.contributor.authorReikvam, Gudrun
dc.date.accessioned2015-10-05T15:12:28Z
dc.date.available2015-10-05T15:12:28Z
dc.date.created2015-01-22
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:12427
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2351083
dc.description.abstractDenne oppgaven har hatt som mål å kartlegge dagens sykkelløsninger i store norske byer, få innsikt i hva bedrifter kan gjøre for å få flere av sine ansatte til å sykle, samt bruke min designkompetanse til å utvikle en løsning som skal oppmuntre flere til å benytte seg av sykkel til og fra jobb. Oppgaven innleder med informasjon om sykling i Norge i dag. Den kaster lys på utfordringer norske byer møter i deres ønske om å øke sykkelandelen, og vektlegger både samfunnsmessige og personlige gevinster ved sykling. Samtidig drøfter den også sykling som transportmiddel med tanke på miljøproblematikk og norske reisevaner. Videre presenteres informasjon om tiltak bedrifter kan benytte seg av i deres arbeid for å øke sykkelandelen. Informasjonen er basert på intervjuer gjort av fire bedrifter som ønsker å øke sin sykkelandel. I tillegg til en reisevaneundersøkelse gjort hos Adresseavisen. Resultatene fra reisevaneundersøkelsen viser hvilke konsekvenser en omlokalisering kan ha for en bedrift og ansattes reisevaner. Mulige bedriftstiltak er oppsummert i en tiltakskatalog. Denne tiltakskatalogen er utformet som en verktøykasse bedrifter kan benytte seg av dersom de ønsker å satse på sykling. Viktige funn fra informasjonsinnhentingen og analyse delen er at de største opplevde barrierene er at det er dårlig tilrettelagt for syklister i norske byer, samt at det er mye dårlig vær Deretter presenteres resultatene fra en designprosses som har hatt som mål å inspirere flere til å ta i bruk sykkelen til og fra jobb. Det endelige konseptet er en sykkeljakke for damer til bruk i jobbsammenheng. Hver del av oppgaven kan være nyttig for ulike interessenter. Informasjonen som er hentet inn og analysert, kan være nyttig både som en samling av sykkelrelatert informasjon, for bedrifter, og for utvikling av klesplagg.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell design, Produktdesign
dc.titleHvordan øke antallet jobbsyklister i Trondheim - Litteraturstudie, bedriftstiltak og utvikling av sykkeljakke
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber156


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel