Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFrøyen, Yngvenb_NO
dc.contributor.authorIversen, Vidar Strømmennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:21:52Z
dc.date.available2014-12-19T11:21:52Z
dc.date.created2013-10-29nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier660258nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231053
dc.description.abstractDenne oppgaven er gjennomført som en masteravhandling ved Institutt for byforming og planlegging, Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet. Hensikten med denne oppgaven har vært å finne ut om boligprisene påvirker boligplanleggingen i Trondheim, og i så fall hvordan de påvirker boligplanleggingen i Trondheim. En dypere forståelse for dette temaet kan være til hjelp for framtidig boligplanlegging og boligbygging. Oppgavens teori og litteratur er ment å gi leseren en bred innføring og forståelse for ulike temaer knyttet til oppgavens problemstilling. Litteraturstudiet har fokusert på å samle forskjellig litteratur og teori som har vært sentralt for å forstå og vurdere sammenhengen mellom boligpris og boligplanlegging. Litteraturstudiet har tatt for seg fagfelt som økonomi, geografi og arealplanlegging. I tillegg har interessante funn utløst et behov for å utrede nye temaer. Innsamling av primærdata har foregått ved hjelp av dybdeintervjuer. I denne oppgaven ble åtte sentrale aktører med fagkunnskap om oppgavens tematikk intervjuet. Metodevalget førte til et omfattende data- og informasjonsgrunnlag. Funnene i intervjuene ble delt inn etter relevans for temaene lokalisering, myndighetskrav, boligbygging og boligpris. Resultatene av intervjuene viste at det var et sprik i virkelighetsoppfatningen mellom kommunen og utbyggerne rundt mengden og typen arealer som bør settes av til boligformål. Kommunen mente den lave boligbyggingen måtte skyldes andre faktorer enn tilgjengeligheten på areal. Utbyggerne mente at mangelen på attraktive arealer og strengere myndighetskrav er den største årsaken til den lave boligbyggingen man har sett i Trondheim siden finanskrisen. Boligbyggingen i Trondheim har vært et offer for en interessekonflikt, med økonomisk rasjonelle aktører på den ene siden, og planmyndighetene med samfunnsøkonomiske interesser på den andre siden. Den voldsomme boligprisveksten har ført til at kommunen har endret sin arealpolitikk. I dag er randsonearealer mer tilgjengelig for boligbygging enn tidligere, på tross av fortettingsstrategien til kommunen. Mangelen på attraktive arealer til boligformål og strengere regelverk har ført til at utbyggerne er mer kalkulerende og forsiktig i forhold til boligbygging. Dette har ført til et underskudd av boliger og økte boligpriser. Mer tilgjengelig arealer til boligformål siden finanskrisen har ikke bidratt til økt boligbygging.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for arkitektur og billedkunst, Institutt for byforming og planleggingnb_NO
dc.titleHvordan boligprisene påvirker boligplanleggingen i Trondheim?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for arkitektur og billedkunst, Institutt for byforming og planleggingnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel