Show simple item record

dc.contributor.authorMarthinsen, Edgarnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:18:10Z
dc.date.available2014-12-19T11:18:10Z
dc.date.created2003-02-21nb_NO
dc.date.issued2003nb_NO
dc.identifier124986nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/228792
dc.description.abstractI første del av Marthinsens avhandling foretar han en bestemmelse av sosialt arbeids forankring, så vel historisk som aktuelt. Dette vil ha stor betydning for et fag som i Norge inntil ganske nylig har vært et profesjons- og studiefag på midlere nivå, og utpreget flerdisiplinært. En viktig del av Marthinsens prosjekt er å legge en ny plattform for det sosiale arbeidets selvfortolkning og virkelighetsfortolkninger. Denne plattformen er dels sosialfilosofisk og historisk , der sosialt arbeid vokser fram som en komponent i den moderne individualitetens sosialisering. Dels må sosialt arbeid bli en del av den senmoderne individualiteten, sett som ”Livspolitikk”. I tillegg må grunnlagsproblemene behandles innenfor en historisk epistemologi omkring ’sosiale problemer’. Her trekker Marthinsen inn tradisjonsrik avvikssosiologi samt filosofisk og sosiologisk fenomenologi. Fremfor alt legger han vekt på en kultursosiologisk vinkling etter mønster av Pierre Bourdieu. Dette innebærer at fortolkningene av fenomenene preges av en senmoderne relativisering. I den andre delen presenterer Marthinsen sin empiri, hvor hovedgrepet er å lage en sosialhistorisk motstilling av barnevern fram t.o.m. 1980tallet, og sosialt arbeid slik det arter seg utover 1990tallet.. Dette fremstår som overgangen fra en langvarig tradisjon med barnevern som moralsk kritisk, og regulerende i barns og unges oppvekstbetingelser med fordømmelser og inngrep - over til en ny tid med krevende og positivt engasjement i at barn og foreldre skal lykkes i oppdragelse, skolegang, fritid og selvaktualisering. Dette kan også sees som en motsetning mellom tilpassning og emansipasjon, eller mellom innordning og (selv)danning.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherFakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.subjectSocial serviceen_GB
dc.subjectSOCIAL SCIENCES: Social sciences: Social worken_GB
dc.titleSosialt arbeid og symbolsk kapital i et senmoderne barnevernnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.source.pagenumber519nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.description.degreedr.polit.nb_NO
dc.description.degreedr.polit.en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record