• BULKIS-RAPPORT 2/21 

      Haugseth, Jan Frode; Smeplass, Eli (Report, 2021-07-08)
      Som ledd i en pågående longitudinell datainnsamling samlet forskergruppen BULKIS ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet inn kvalitative/kvantitative data fra Norge/Sverige våren ...