• Mangfoldig nærvær: Synliggjøring av barn i samarbeidende konflikter 

      Zakrisson, Linda Camilla (Master thesis, 2011)
      Hensikten med denne studien har vært å få en forståelse for hvordan det oppleves å være samlivsbruddsbarn, og hvordan større og mindre og eventuelt vedvarende konflikter påvirker ulike forhold i ettertid, spesielt i forhold ...