• Diskriminering og sosial ekskludering av skeive med innvandrerbakgrunn 

   Eggebø, Helga; Karlstrøm, Henrik; Stubberud, Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Denne artikkelen presenterer funn fra en undersøkelse om levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge. Med utgangspunkt i et interseksjonelt perspektiv analyserer vi 251 respondenters erfaringer med diskriminering ...
  • Skeive ungdommers identitetsarbeid: SKAM etter homotoleransen 

   Svendsen, Stine H. Bang; Stubberud, Elisabeth; Djupedal, Elise Farstad (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Denne artikkelen undersøker hvordan skeive ungdommer italesetter identitet innenfor rammen av en homotolerant kulturell kontekst. Artikkelen presenterer analyser av fokusgruppesamtaler med skeive ungdommer og nøkkelscener ...