• Å studere elevers læring gjennom en fokuselev 

      Klemp, Torunn; Nedberg, Audhild (Peer reviewed; Journal article, 2016)
      Denne artikkelen presenterer og diskuterer erfaringer fra et forsknings- og utviklingsprosjekt der lærerstudenter på masterutdanning for 1.–7. trinn ved UiT Norges arktiske universitetet, følger én enkelt elevs faglige og ...