• Barnas Valg – når barna går til stemmeurnene 

   Ursin, Marit; Lorgen, Linn C. (Journal article, 2019)
   I forbindelse med stortingsvalget 2017 organiserte Redd Barna i Norge et valg for barn i form av en nettbasert stemmeavgivning. Barnas valg var inspirert av artikkel 12 i FNs Barnekonvensjon, og et av de uttalte målene var ...
  • Enhancing learning practices by understanding formal and informal ways of using computer games 

   Øygardslia, Kristine (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   A 12-year-old boy – call him Lucas – is in the middle of a boss fight. This is a challenging test, in which he must beat an enemy harder than any he has encountered before. Through hours and hours of play, he has prepared ...
  • Ivaretakelse av barns rettigheter i sosialt arbeid med familier 

   Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn; Ursin, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   FNs barnekonvensjon og norsk lovgivning skal sikre barn rett til beskyttelse, informasjon og medvirkning. Til tross for økt forskning på implementering av barns rettigheter, er det lite forskning på hvordan barns rettigheter ...