• Fagarbeideres arbeid med inkludering og helsefremming i barnehagen 

      Ulla, Simen (Master thesis, 2017)
      Bakgrunnen for denne masteroppgaven er at barnehager skal ha både en inkluderende og helsefremmende funksjon. Barnehagen kan bidra til at barn får ta del i et fellesskap, og stimulere både fysisk og psykisk helse. Hensikten ...