• Hvordan opplever veiledere til lærlinger veiledningssamtalene? 

      Trones, Tone Beate (Master thesis, 2020)
      I de siste årene har sentrale myndigheter, sammen med fagfeltet, hatt yrkesfag som et satsningsområde. Norge trenger flere fagarbeidere, og målet har vært å løfte status og få flere ungdommer til å velge yrkesfag. En av ...