• Inkludering av minoritetsspråklige elever i en innføringsklasse 

      Mukendi, Michelange (Master thesis, 2021)
      Norge omtales som et flerkulturelt land (NDLA, 2020). Det innebærer at samfunnsordninger og samfunnsinstitusjoner fungerer på en måte som fremmer fellesskap og solidaritet til tross for kulturforskjeller. Dette prosjektet ...