• På hvilken måte påvirker ledelse prosesskvaliteten i barnehagen? 

      Moa, Vigdis; Olsen, Anne Grete Wold (Master thesis, 2014)
      Med utgangspunkt i vår interesse for ledelse i barnehagen, og et økende samfunnsmessig nasjonalt og globalt fokus på kvalitet, ønsker vi med denne forskning å synliggjøre sammenhengen mellom ledelse og prosesskvalitet. Vår ...