• Betydningen av deltakelse i skolen 

      Olaussen, Camilla Seline (Master thesis, 2020)
      Denne masteroppgaven handler om hvordan fem tidligere elever ved en alternativ skole opplevde mulighet for deltakelse. Gjennom politiske rapporter fremstår skolegang ved alternative opplæringsarenaer som annenrangs da det ...