• Kreativitet i dagens- og fremtidens skole for elever med AD/HD 

      Olafsen, Bjarne Lutnæs (Master thesis, 2013)
      Formål: Formålet med denne studien er å undersøke om kreativitet blir skissert i individuelle opplæringsplaner (IOP) for elever med AD/HD i dagens skole og om kreativitet bør få et større fokus i fremtidens skole. Jeg vil ...