• Læreres møte med elever som viser utfordrende atferd 

      Oksnes, Karie Myklebust (Master thesis, 2021)
      Temaet for denne studien er utfordrende atferd, og formålet med studien er å få innsikt i læreres subjektive opplevelser og tanker rundt fenomenet utfordrende atferd. Ved å kartlegge og redegjøre for hvordan lærere forstår ...