• "Det er veldig krevende å stå i disse situasjonene" 

   Marit Mælen (Master thesis, 2020)
   Vold i skolen ses på som en av de mest komplekse og utfordrende problemene vi har i utdanningssystemet. Tidligere kvantitativ forskning indikerer at vold stadig er et økende problem i norsk skolehverdag. Selv om dette har ...
  • Evnerike elever - til belastning eller berikelse for samfunnet? 

   Karolina Margrethe Støvreide (Master thesis, 2020)
   Målet med denne oppgaven er for det første å sette lys på de evnerike elevenes behov og situasjon. For det andre håper jeg at forskningsspørsmålene og innsikten i de intervjuede lærernes førstehåndskunnskap og erfaringer, ...