• Spillifisering i skolen 

      Hagfoss, Sara Helene (Master thesis, 2022)
      Denne studien fokuserer på å få en dypere forståelse og innsikt i en lærers erfaringer med spillifiseringsverktøyet Classcraft i undervisning, som en ressurs for tilpasset opplæring og inkludering. Studien tar utgangspunkt ...