• Foreldremedvirkning i barnehagen. 

      Eggen, Helle Agentoft (Master thesis, 2010)
      Regjeringen vektlegger foreldremedvirkning i Stortingsmelding 41, Kvalitet i barnehagen. Samtidig er det fremhevet i både Lov om barnehager (2005) og i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2006). Et stadig større ...