• Førerprøven i et helhetlig perspektiv: En intervensjonsstudie 

      Dalland, Eva Signora Brustad (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2014:199, Doctoral thesis, 2014)
      Avhandlingen omhandler vurderingsformen og sensors verktøy i førerprøven klasse B i Norge. Tanken bak prosjektet i denne studien er at vurderingsformen i førerprøven påvirker operasjonaliseringen av læreplanen, og derigjennom ...