• Individet i et systemperspektiv, sakkyndighetsarbeid i PPT 

      Samuelsen, Anne Sofie; Bargel, Helen Lovise (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Individrettet- og systemrettet arbeid er ofte satt opp mot hverandre som to ulike tilnærmingsmåter i spesialpedagogisk arbeid, samtidig er tilnærmingsmåtene i begrenset grad operasjonalisert. I denne artikkelen forsøker ...