• Pedagogisk praksis i toppidrettsfaget e-sport 

      Banach, Dagmara (Master thesis, 2020)
      E-sport kan enkelt forklares som en digital versjon av tradisjonell sport; aktiviteter og konkurranser som skjer på en dataskjerm i en virtuell verden. Dette prosjektet tar utgangspunkt i valgfaget e-sport som følger ...