• Karriereveiledning i den videregående skolen 

      Bakken, Ricke (Master thesis, 2023)
      I denne kvalitative studien presenteres fire karriereveilederes erfaringer, opplevelser og meninger om hvordan det er å arbeide som karriereveileder i den videregående skolen. Oppgaven tar for seg deres opplevelse av å ...