• Relasjonell ledelse 

      Komar, Edita. (Master thesis, 2020)
      Temaet for denne masteroppgaven handler om å undersøke hvordan pedagogiske ledere opplever rollen sin som relasjonsorienterte personalledere i barnehagen. I denne masteroppgaven ser jeg på problemstillingen min utfra et ...