• Learning functional connectivity in the under-sampled regime 

      Bulso, Nicola (Doctoral theses at NTNU;2020:128, Doctoral thesis, 2020)
      Læring funksjonell tilkobling i under-samplet regime Siden de første dagene har nevrovitenskap forsker merket at den elektriske aktiviteten til noen nevroner i hjernen korrelerer med spesifikke trekk i den ekstern verden. ...