• Andelen posisjoneringsfeil i røntgenbilder - en baseline for Bevissthetskampanjen 2019 ved St. Olavs Hospital. 

   Eiriksson, Frida; Selvik, Elin Kveli; Finsås, Julie Haugen (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med studien: Hensikten med dette bachelorprosjektet var å se på hvor stor andel røntgenbilder tatt på St. Olavs Hospital (Øya) som inneholdt posisjoneringsfeil, samt hvor mange anatomiske bildekriterier som ble ...
  • Buscopan sin effekt på bildekvalitet ved MR-protokollen cancer recti 

   Holm, Jenny Holthe; Høie, Tonje Aaboen; Tetlimo, Tonje (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Buscopan er et spasmolytisk legemiddel som benyttes for å gi avslapning av glatt muskulatur. Dette legemidlet kan benyttes ved MR for å redusere bevegelsesartefakt fra tarmperistaltikk, og skal dermed bidra til ...
  • Convolutional Neural Network i mammografi 

   Holmen, Elise Kraft; Brandsæter, Ingrid Øfsti; Flø, Sunniva (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: I Norge blir kvinner mellom 50 og 69 år invitert til mammografiscreening annethvert år. En av ulempene ved screening er falskt positive resultater. I dag er det to radiologer som tyder hvert mammogram og i fremtiden ...
  • Deteksjon og karakterisering av lymfeknuter ved lungekreft: En pilotstudie 

   Haugdal, Dina (Bachelor thesis, 2019)
   Lungekreft er i dag den enkeltstående kreftformen som tar livet av flest mennesker i Norge. Årsaken til at så få overlever er at lungekreft oppdages sent og det er lite kunnskap om maligne lymfeknuter i lungehilii og ...
  • Forekomst og konsekvenser ved ikke-optimal utfylling av sjekklister før MR-undersøkelser: En kartlegging av trender relatert til avvik på sjekklisten 

   Trønnes, Ida Helen; Berg, Mari Bruem; Krangsås, John Erik (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Magnetisk Resonans (MR) er en undersøkelsesmodalitet som stadig blir tatt i bruk. Undersøkelsen påfører ikke ioniserende stråling, men det betyr derimot ikke at den kommer uten risikofaktorer for både pasient ...
  • GDPR og dets effekter på det norske helsevesen 

   Hallem, Matias (Bachelor thesis, 2019)
   Abstrakt Formål: Denne bacheloroppgaven hadde til hensikt å undersøke effekten GDPR har hatt på helseforetak i Norge og forskning som er basert på bruk av persondata. Metode: Det ble gjennomført systematiske litteraturstudier ...
  • Individualisering av protokollar for CT lungeemboli 

   Dymbe, Berit; Mæland, Elisabeth V.; Styve, Jorunn Rønhovde (Bachelor thesis, 2019)
   Samandrag Introduksjon Dei siste 20 åra har ein sett ein nedgang i pasientdoser på røntgenundersøkingar. Samstundes har den samla befolkningsdosen auka, då talet på CT-undersøkingar har gått opp. For å optimalisera ...
  • Informasjon om stråling til pasienter ved CT: En litteraturstudie med dokumentanalyse 

   Andresen, Vilde Holbein; Silset, Johan Ytterland; Hånes, Fredrik Pareli (Bachelor thesis, 2019)
   Formål: Denne bacheloroppgaven hadde til hensikt å undersøke om informasjonen pasienter får om stråling i forkant av en CT-undersøkelse er i samsvar med informasjonen pasientene ønsker. Metode: Det ble gjennomført en ...
  • Intravenøs optimalisering av kontrast ved CT-angiografi 

   Aldakhil, Monem; Muslija, Ajla (Bachelor thesis, 2020)
   SAMMENDRAG Introduksjon: CT-angiografi med kontrastinjeksjon kan gi en god fremstilling av kroppens blodårer. Til tross for at CT har mange fordeler som tilknyttet bildediagnostikk, har denne avbildningsteknikken også ...
  • Kan man redusere bruken av gadoliniumbaserte kontrastmidler til pasienter med Multippel sklerose? 

   Holmen, Sunniva; Johansen, Emma Konstanse Suni; Yttervik, Emilie Iversen (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag Bakgrunn og formål: Gadoliniumbaserte kontrastmidler er svært utbredt ved undersøkelser gjennomført med magnetisk resonans (MR), og det har først nylig blitt funnet en sammenheng mellom bruken av gadoliniumbasert ...
  • Kartlegging av kunnskap om berettigelse ved CT-undersøkelser av barn 

   Moum, Elisabeth; Ramsli, Johanne Egilsdatter (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilken kunnskap finnes det om berettigelse som dosereduserende tiltak ved CT-undersøkelser av barn? Hensikt: Formålet med studien var å kartlegge hva som er publisert om temaet kunnskap om berettigelse ...
  • Kommunikasjon og Samhandling med Barn på Bildediagnostisk Avdeling 

   Jensen, Tina; Mathisen, Marie Skatvedt; Kvivesen, Ida Fredrikke Ressem (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt med oppgaven: God kommunikasjon og god samhandling er viktige faktorer for radiografer når de har barn som pasienter. Barn har behov for en annen tilnærming enn voksne, da deres kognitive utvikling er på et annet ...
  • Kunnskapsbasert praksis i radiografien 

   Reiten, Markus Grinde; Austrheim, Magnus (Bachelor thesis, 2019)
   Abstrakt Bakgrunn Fokuset på kunnskapsbasert praksis (KBP) har økt i de siste årene, både fra regjeringen og helseprofesjonene. Dette har ført til lovverk og retningslinjer som fremmer bruk av KBP i klinisk praksis innenfor ...
  • Kunstig intelligens i diagnostiseringen på mammografi 

   Andersson, Victoria; Blomvik, Karoline; Øverby, Tonje Christine (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn Kreft er den ledende dødsårsaken i Norge, og brystkreft er en av kreftdiagnosene med høyest forekomst. Mammografiscreening brukes for å kunne oppdage eventuell kreft tidlig, slik at prognosen blir bedre. Imidlertid ...
  • Kunstig intelligens ved stråleterapi: Prestasjonen ved automatisering av doseplanlegging 

   Dalseg, Christina Mziray; Flordalen, Eirik André August; Pham, Duc-Huy (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn Kunstig intelligens har i de senere årene fått økt oppmerksomhet innenfor helse. Media har fremhevet tidligere studier hvor maskiner allerede er i stand til å prestere bedre enn helsearbeidere. Utviklingen av ...
  • Måling av stråledoser til hender på ortopeder ved kirurgi 

   Sæther, Kim Lasanthe; Figenschau, Mathias (Bachelor thesis, 2020)
   Hvert år utføres det mange ortopediske operasjoner. Ved slike operasjoner benyttes det C-buer med veiledende røntgenstråling. Røntgenstrålingen som anvendes medfører stokastiske- og potensielt deterministiske stråleeffekter ...
  • MR fingerprinting og diagnostikk av prostatakreft 

   Dahl, Morten Finvold (Bachelor thesis, 2021)
   Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn og er et problem som påvirker mange liv. For å diagnostisere sykdommen har det vært en økning av kvantitativ MR de siste årene. Fortsatt er det ikke utviklet et ...
  • Omsorg for omsorgsgiveren 

   Hansen, Linda Fosli; Slettebakk, Silje Eikrem (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med studien: Radiografene som arbeider med klinisk mammografi ivaretar en pasientgruppe med et stort behov for informasjon, støtte og forståelse. Tidligere forskning er tydelig på at radiografene utgjør en viktig ...
  • Omtaksanalyse ved St. Olavs hospital - Årsaker og omfang ved røntgen thorax 

   Hammer, Martine Kolstø; Hugås, Renate; Trætli, Tirill Søgård (Bachelor thesis, 2021)
   Introduksjon: Denne studien tar for seg en viktig radiograffaglig utfordring; bildeomtak ved konvensjonell røntgen, med fokus på thorax-undersøkelser. Omtaksanalyser brukes som et verktøy i kvalitetssikringsarbeid for å ...
  • Oppfølging av bevissthetskampanjen 2019 ved St. Olavs hospital 

   Hansen, Martine Valnumsen; Mikkelhaug, Maria; Søberg, Regine Fjell (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med studien: Formålet med dette bachelorprosjektet var å undersøke om tiltakene som St. Olavs hospital har satt i gang, i forbindelse med bevissthetskampanjen 2019, har hatt en positiv effekt i form av at flere ...