• Andelen posisjoneringsfeil i røntgenbilder - en baseline for Bevissthetskampanjen 2019 ved St. Olavs Hospital. 

   Eiriksson, Frida; Selvik, Elin Kveli; Finsås, Julie Haugen (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med studien: Hensikten med dette bachelorprosjektet var å se på hvor stor andel røntgenbilder tatt på St. Olavs Hospital (Øya) som inneholdt posisjoneringsfeil, samt hvor mange anatomiske bildekriterier som ble ...
  • Buscopan sin effekt på bildekvalitet ved MR-protokollen cancer recti 

   Holm, Jenny Holthe; Høie, Tonje Aaboen; Tetlimo, Tonje (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Buscopan er et spasmolytisk legemiddel som benyttes for å gi avslapning av glatt muskulatur. Dette legemidlet kan benyttes ved MR for å redusere bevegelsesartefakt fra tarmperistaltikk, og skal dermed bidra til ...
  • Convolutional Neural Network i mammografi 

   Holmen, Elise Kraft; Brandsæter, Ingrid Øfsti; Flø, Sunniva (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: I Norge blir kvinner mellom 50 og 69 år invitert til mammografiscreening annethvert år. En av ulempene ved screening er falskt positive resultater. I dag er det to radiologer som tyder hvert mammogram og i fremtiden ...
  • Deteksjon og karakterisering av lymfeknuter ved lungekreft: En pilotstudie 

   Haugdal, Dina (Bachelor thesis, 2019)
   Lungekreft er i dag den enkeltstående kreftformen som tar livet av flest mennesker i Norge. Årsaken til at så få overlever er at lungekreft oppdages sent og det er lite kunnskap om maligne lymfeknuter i lungehilii og ...
  • GDPR og dets effekter på det norske helsevesen 

   Hallem, Matias (Bachelor thesis, 2019)
   Abstrakt Formål: Denne bacheloroppgaven hadde til hensikt å undersøke effekten GDPR har hatt på helseforetak i Norge og forskning som er basert på bruk av persondata. Metode: Det ble gjennomført systematiske litteraturstudier ...
  • Individualisering av protokollar for CT lungeemboli 

   Dymbe, Berit; Mæland, Elisabeth V.; Styve, Jorunn Rønhovde (Bachelor thesis, 2019)
   Samandrag Introduksjon Dei siste 20 åra har ein sett ein nedgang i pasientdoser på røntgenundersøkingar. Samstundes har den samla befolkningsdosen auka, då talet på CT-undersøkingar har gått opp. For å optimalisera ...
  • Informasjon om stråling til pasienter ved CT: En litteraturstudie med dokumentanalyse 

   Andresen, Vilde Holbein; Silset, Johan Ytterland; Hånes, Fredrik Pareli (Bachelor thesis, 2019)
   Formål: Denne bacheloroppgaven hadde til hensikt å undersøke om informasjonen pasienter får om stråling i forkant av en CT-undersøkelse er i samsvar med informasjonen pasientene ønsker. Metode: Det ble gjennomført en ...
  • Intravenøs optimalisering av kontrast ved CT-angiografi 

   Aldakhil, Monem; Muslija, Ajla (Bachelor thesis, 2020)
   SAMMENDRAG Introduksjon: CT-angiografi med kontrastinjeksjon kan gi en god fremstilling av kroppens blodårer. Til tross for at CT har mange fordeler som tilknyttet bildediagnostikk, har denne avbildningsteknikken også ...
  • Kartlegging av kunnskap om berettigelse ved CT-undersøkelser av barn 

   Moum, Elisabeth; Ramsli, Johanne Egilsdatter (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilken kunnskap finnes det om berettigelse som dosereduserende tiltak ved CT-undersøkelser av barn? Hensikt: Formålet med studien var å kartlegge hva som er publisert om temaet kunnskap om berettigelse ...
  • Kommunikasjon og Samhandling med Barn på Bildediagnostisk Avdeling 

   Jensen, Tina; Mathisen, Marie Skatvedt; Kvivesen, Ida Fredrikke Ressem (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt med oppgaven: God kommunikasjon og god samhandling er viktige faktorer for radiografer når de har barn som pasienter. Barn har behov for en annen tilnærming enn voksne, da deres kognitive utvikling er på et annet ...
  • Kunnskapsbasert praksis i radiografien 

   Reiten, Markus Grinde; Austrheim, Magnus (Bachelor thesis, 2019)
   Abstrakt Bakgrunn Fokuset på kunnskapsbasert praksis (KBP) har økt i de siste årene, både fra regjeringen og helseprofesjonene. Dette har ført til lovverk og retningslinjer som fremmer bruk av KBP i klinisk praksis innenfor ...
  • Kunstig intelligens ved stråleterapi: Prestasjonen ved automatisering av doseplanlegging 

   Dalseg, Christina Mziray; Flordalen, Eirik André August; Pham, Duc-Huy (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn Kunstig intelligens har i de senere årene fått økt oppmerksomhet innenfor helse. Media har fremhevet tidligere studier hvor maskiner allerede er i stand til å prestere bedre enn helsearbeidere. Utviklingen av ...
  • Måling av stråledoser til hender på ortopeder ved kirurgi 

   Sæther, Kim Lasanthe; Figenschau, Mathias (Bachelor thesis, 2020)
   Hvert år utføres det mange ortopediske operasjoner. Ved slike operasjoner benyttes det C-buer med veiledende røntgenstråling. Røntgenstrålingen som anvendes medfører stokastiske- og potensielt deterministiske stråleeffekter ...
  • Omsorg for omsorgsgiveren 

   Hansen, Linda Fosli; Slettebakk, Silje Eikrem (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med studien: Radiografene som arbeider med klinisk mammografi ivaretar en pasientgruppe med et stort behov for informasjon, støtte og forståelse. Tidligere forskning er tydelig på at radiografene utgjør en viktig ...
  • Oppfølging av bevissthetskampanjen 2019 ved St. Olavs hospital 

   Hansen, Martine Valnumsen; Mikkelhaug, Maria; Søberg, Regine Fjell (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med studien: Formålet med dette bachelorprosjektet var å undersøke om tiltakene som St. Olavs hospital har satt i gang, i forbindelse med bevissthetskampanjen 2019, har hatt en positiv effekt i form av at flere ...
  • Pasienters evaluering av informasjonsskrivet til CT abdomen 

   Abrahamsen, Marie Hægeland; Lanuza, Stephanie Gonzaga; Poplonska, Sylwia (Bachelor thesis, 2020)
   Innledning: Flere pasienter møter opp til CT-time uten å ha fått med seg tilstrekkelig informasjon om undersøkelsen de skal gjennomføre, informasjon som skal være gitt dem i informasjonsskrivet i forkant av undersøkelsen. ...
  • Persondosimeter - til nytte eller besvær? 

   Dahle, Malene Bjørhovde; Gundersen, Anne; Rangøy, Jørgen; Vikhammer, Lisa (Bachelor thesis, 2019)
   Introduksjon Persondosimeter er et hjelpemiddel som bæres av radiografer som kan utsettes for ioniserende stråling. Som radiografstudent er det stort fokus på strålevern og strålehygiene. Fra praksis har vi ulike erfaringer ...
  • Radiografer og egen sikkerhetskultur 

   Meck, Inger Lise; Miyandoab, Soniya Mahmoudieh; Steinsvik, Pia Marie (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: Som kommende radiografer mener vi at det er viktig å ha gode holdninger og kunnskap til strålevern og smittevern. Likevel har vi opplevelsen av at fokuset rundt sikkerhet er større på pasienten enn på radiografen. ...
  • Radiografers og radiologers håndtering av henvisninger uten tilstrekkelig indikasjon til konvensjonell røntgen 

   Eggum, Johanne; Letrud, Malene Luise; Haug, Bettina Stavnes (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: I praksis har vi erfart at henvisninger uten tilstrekkelig indikasjon er et vedvarende problem som påvirker radiografens og radiologens arbeidshverdag. Slike henvisninger kan være tidkrevende og potensielt gi ...
  • Røntgen helkropp med mistanke om barnemishandling 

   Moldal, Astri; Hestegrei, Victoria; Mikkelsen, Snorre Forsberg (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Røntgenprosedyrer blir i hovedsak utviklet individuelt på sykehus eller helseforetak, og gjennom praksis har vi sett at utformingen og innholdet hos disse har store variasjoner. I denne studien vil vi derfor se ...