• Does a history of cardiovascular disease or cancer affect mortality after SARS-CoV-2 infection? 

   Kvåle, Rune; Bønaa, Kaare Harald; Forster, Rachel Bedenis; Gravningen, Kirsten Midttun; Juliusson, Pétur Benedikt; Myklebust, Tor Åge (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   BAKGRUNN Hjerte- og karsykdommer og kreft har vært beskrevet som mulige risikofaktorer for død av covid-19. Hensikten med studien er å undersøke om tidligere påvist hjerte- og karsykdom eller kreft har påvirket risiko for ...
  • Etiske dilemmaer ved suicidalitet hos pasienter med kort forventet levetid 

   Fredheim, Olav Magnus; Magelssen, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   BAKGRUNN Enkelte pasienter i palliativ fase med kort forventet levetid gir uttrykk for selvmordsplaner eller utfører alvorlige selvmordsforsøk. I denne situasjonen reises utfordrende etiske spørsmål. Er det rett med ...
  • Hva betyr tidligere hjerte- og karsykdom eller kreft for risiko for død etter påvist SARS-CoV-2? 

   Kvåle, Rune; Bønaa, Kaare Harald; Forster, Rachel Bedenis; Gravningen, Kirsten Midttun; Juliusson, Pétur Benedikt; Myklebust, Tor Åge (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   BAKGRUNN Hjerte- og karsykdommer og kreft har vært beskrevet som mulige risikofaktorer for død av covid-19. Hensikten med studien er å undersøke om tidligere påvist hjerte- og karsykdom eller kreft har påvirket risiko for ...
  • Klinisk MR-spektroskopi av hjernen 

   Sitter, Beathe; Sjøbakk, Torill Eidhammer; Larsson, Henrik Bo W.; Kvistad, Kjell Arne (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Magnetresonansspektroskopi (MR-spektroskopi) gir informasjon om ulike vevsmetabolitter og er et supplement til ordinære diagnostiske MR-undersøkelser. I denne artikkelen beskrives funn ved MR-spektroskopi for de sykdommene ...
  • Myokardfibrose 

   Espeland, Torvald; Lunde, Ida Gjervold; Amundsen, Brage H.; Gullestad, Lars; Aakhus, Svend (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   BAKGRUNN Myokardfibrose oppstår sekundært til kardial belastning eller skade. I denne oversiktsartikkelen presenteres sentrale aspekter ved myokardfibrose. KUNNSKAPSGRUNNLAG Vi foretok 2 søk i PubMed som til sammen ...
  • Naloksonnesespray – biotilgjengelighet og opptaksmønster i en fase 1-studie 

   Tylleskär, Ida; Skulberg, Arne Kristian; Nilsen, Turid; Skarra, Sissel; Dale, Ola (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Kameratredning med nalokson i nesespray kan forebygge dødsfall ved opioidoverdoser. For å få best mulig opptak av nalokson i nesen må sprayen gis med et lavt volum med høy medikamentkonsentrasjon. Målet med studien var å ...
  • Rettighetsvurdering og kvalitet på henvisninger - grad av samsvar mellom fire smertesentre 

   Stedenfeldt, Mona; Kvarstein, Gunnvald; Schjødt, Borrik; Johansen, Aslak; Berntsen, Anne Gina Schie; Brautaset, Astrid; Halsteinli, Vidar (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   BAKGRUNN Langvarige smerter er et utbredt helseproblem. De fire regionale tverrfaglige smertesentrene i Norge mottar årlig ca. 5 000 henvisninger fra fastleger og spesialisthelsetjenesten. Et likeverdig tilbud tilsier at ...