• VR-teknologi og slagrehabilitering 

      10015, 10065, 10046 (Bachelor thesis, 2019)
      Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien var å utforske nærmere hvordan bruk av VR- teknologi i rehabilitering kan forbedre ADL- ferdigheter hos slagpasienter. VR-teknologi benyttes med ulike formål innen rehabilitering ...