• God praksis for måling av informasjonssikkerhetsnivå 

      Bakås, Tone Hoddø (Master thesis, 2005)
      NORSK: Rapporten søker å avdekke parametere som påvirker hva som er god praksis for måling av informasjonssikkerhetsnivå i virksomheter, som antas «å være ledende» innen informasjonssikkerhet. For å finne ut hvordan ...