• Automatisk kabelvinsj for inspeksjonsdrone 

   Skogan, Eirik Ishol; Jacobsen, Hans Berthil; Langklopp, Markus; Bjørsvik, Andreas (Bachelor thesis, 2021)
   Scout Drone Inspection sin drone er spesialert for inspeksjon i store tanker. For at flyvetiden ikke skal bli begrenset av en batterikapasitet er dronen strømforsynt ved hjelp av en tynn kabel. For å unngå at strømkabelen ...
  • Magnetic levitation system: Design, prototyping and testing of a digital PID-controller 

   Brønstad, Martin; Deila, Jørn Olav; Dyrskog, Jørgen; Langklopp, Markus (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bacheloroppgaven handler om design, utvikling og bygging av en magnetisk levitasjonsplattform samt posisjonsregulering av en leviterende magnet ved hjelp av en digital PID-regulator. For å oppnå dette har en matematisk ...
  • Magnetic levitation system: Design, prototyping and testing of a digital PID-controller 

   Brønstad, Martin; Deila, Jørn Olav; Dyrskog, Jørgen; Langklopp, Markus (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bacheloroppgaven handler om design, utvikling og bygging av en magnetisk levitasjonsplattform samt posisjonsregulering av en leviterende magnet ved hjelp av en digital PID-regulator. For å oppnå dette har en matematisk ...