• Domain Adaptation for Detection of Maritime Vessels in Images 

      Landsnes, Kristoffer (Master thesis, 2021)
      Deteksjon av objekter er imperativt for situasjonsforståelse i autonome systemer og bidrar til trygg og kontrollert autonom navigasjon. I maritime miljøer er kamerabaserte detektorer et av de viktigste systemene som gir ...