• Graphical Inspection Tool for Ultrasound Measurements in 3D 

      Aamold, Mikkel Carlton (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven fortsetter arbeidet som ble gjort i en prosjektoppgave, hvor er verktøy ble utviklet for å visualisere 3D målinger fra en ultralyd sensor, DolphiCam2. Dette ble gjort i Windows, gjennom DirectX APIet og ...