• LED for belysning i tunneler 

      Often, Per Melander (Master thesis, 2016)
      Norge er et land med 1200 biltunneler som tradisjonelt har blitt belyst med trinnstyring av damplamper. På grunn av LED-teknologiens voldsomme utvikling innen belysningsformål de siste årene, er dette i ferd med å endre ...