• Visualizing Electromechanical Oscillations for Control Room Purposes 

      Maiken Borud Omtveit (Master thesis, 2022)
      Økt satsing på fornybare konverter-baserte energikilder og utfasing av eldre synkron- generatorer basert på fossile energikilder fører til økt tilstedeværelse av elektromekaniske pendlinger i kraftsystemet. Elektromekaniske ...