• Elektrifisering av containertrucker på Oslo Havn 

      Ilie, Carla Beatrice; Lidal, Ørjan Midtbø; Mølmen, Trygve (Bachelor thesis, 2023)
      Denne rapporten tok for seg erstatning av fem fossildrevne containertrucker på Oslo Havn, med elektriske. Bakgrunnen for denne erstatningen var FNs klimamål, og skjer i tråd med Oslo kommunes mål om å kutte klimautslippene ...