• Fornybar Energi og Energilagring for Gaia Salmon på Træna 

      Haaheim-Simonsen, Ola; Åmodt, Mattis Hansen; Lie, Hans Martin; Speleman, Sebastian Gjerde (Bachelor thesis, 2023)
      Prosjektet utforsker anvendelsen av fornybar energiproduksjon og energilagring for Gaia Salmons landbaserte oppdrettsanlegg for postsmolt på Træna. Området er kjent for kre- vende værforhold, og har begrenset strømtilførsel ...