• Å forske på eiga speling 

      Ølnes, Njål (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Denne artikkelen presenterer, undersøker og diskuterer bruken av auditiv sonologi som metode for å forske på improvisert musikk. Studien er eit eksempel på kunstnarleg forsking, og rettar sine spørsmål frå innsida av ein ...