• BIM og beregning 

      Blumer, Ingeborg; Rasmussen, Josefine Ødegård (Master thesis, 2016)
      Denne masteroppgaven tar for seg overføring av modeller og beregningsresultater mellom et modelleringsprogram og et beregningsprogram. Det er vanlig for en rådgivende byggingeniør å lage to modeller. En bygningsinformasjonsmodell ...