• Kapasitetskontroll av brubjelkekonsept 

      Ankerheim, Aksel; Aaland, Olav Erling (Master thesis, 2018)
      I Norge er det blitt gitt ut flere standardiseringer og normaler knyttet til prefabrikkerte spennbetongbjelker. Den siste normalen kom ut i 2002, før Eurokodene ble gjeldende som norsk standard. Dvs. at tidligere normaler ...