• Analyse og kapasitetskontroll av skadet fritt frambygg bru av betong 

      Monsen, Kristine Hjertnes (Master thesis, 2016)
      Oppgaven omhandler vurdering av tilstanden og bæreevnen til Herøybrua. Modellering og analyse er gjort i analyseprogrammet RM Bridge. Forutsetninger og teorigrunnlag for beregningene presenteres i oppgaven. Det er gjennomført ...