• A Norwegian ZEB-definition embodied emission 

   Kristjansdottir, Torhildur; Fjeldheim, Henning; Selvig, Eivind; Risholt, Birgit Dagrun; Time, Berit; Georges, Laurent; Dokka, Tor Helge; Bourelle, Julien; Bohne, Rolf André; Cervenka, Zdena (ZEB Project report;17-2014, Research report, 2014)
  • A zero emission concept analysis of a single family house 

   Dokka, Tor Helge; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Georges, Laurent; Mellegård, Sofie Elisabet; Time, Berit; Haase, Matthias; Maltha, Mette Maren; Lien, Anne Gunnarshaug (ZEB Project report;9-2013, Research report, 2013)
  • A zero emission concept analysis of a single family house: Part 2 sensitivity analysis 

   Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Georges, Laurent; Fufa, Selamawit Mamo; Risholt, Birgit Dagrun; Good, Clara Stina (ZEB Project report;21-2015, Research report, 2015)
   This report presents the results from a sensitivity analysis regarding the influence of using emission data from Norwegian EPD’s instead of the generic data from Ecoinvent, using different CO2eq-factors (for electricity ...
  • A zero emission concept analysis of an office building 

   Dokka, Tor Helge; Kristjansdottir, Torhildur Fjola; Time, Berit; Mellegård, Sofie Elisabet; Haase, Matthias; Tønnesen, Jens (ZEB Project report;8-2013, Research report, 2013)
  • Analyse av Sivas næringshager og inkubatorer i Innlandet 

   Sandberg, Eli; Bjelle, Eivind Lekve; Kvellheim, Ann Kristin; Ekambaram, Anandasivakumar; Vik, Lars Harald; Hatling, Morten Arnt (Research report, 2020)
   Denne rapporten gir et teoretisk bakteppe for et innovasjonssystem, og trekker dette inn i Innland-kontekst ved å gjøre en grov kartlegging av Innlandets innovasjonsstruktur. Det er et stort mangfold i innovasjonsstrukturen, ...
  • Building Services Solutions Suitable for a Low Emission Urban Areas 

   Rønneseth, Øystein; Haase, Matthias; Georges, Laurent; Thunshelle, Kari; Holøs, Sverre Bjørn; Fjellheim, Øystein; Mysen, Mads; Thomsen, Judith (ZEN Report;, Research report, 2020)
   It is believed that well-performing building envelopes with low thermal losses and low solar heat gains enable simplified building services solutions. The purpose of this report is to summarize the status of promising ...
  • Consequences of Local Energy Supply in Norway: A case study on the ZEN pilot project Campus Evenstad 

   Backe, Stian; Sørensen, Åse Lekang; Pinel, Dimitri; Clauß, John; Lausselet, Carine; Woods, Ruth (ZEN Report;, Research report, 2019)
  • Consumption-based impacts on land use and biodiversity 

   Iordan, Cristina Maria; Bjelle, Eivind Lekve; Pujol Martin, Marta (Research report, 2023)
   This project will compile scientific evidence (based on published articles, reports and case studies) on how the consumption-based effects on land use and biodiversity can be analysed and reported.
  • Control Challenges and Possibilities for Offshore Wind Farms 

   Anaya-Lara, Olimpo; Tande, John Olav Giæver; Uhlen, Kjetil; Adaramola, Muyiwa S. (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2013)
   Electricity generation from large offshore wind farms is being gradually accepted as a feasible solution to meet the rapid increase in energy demands. However, although the technology is progressing fast, a major drawback ...
  • Environmental and Labour accounts for OECD Inter-Country Input-Output Tables 2010-2013 

   Wood, Richard; Wiebe, Kirsten Svenja; Simas, Moana; Schmidt, Sarah; Kuenen, Jeroen; Corsatea, Teodora; Amores, Antonio F. (Research report, 2019)
  • Evaluation of Simplified Space-Heating Hydronic Distribution for Norwegian Passive Houses 

   Georges, Laurent; Alonso, Maria Justo; Woods, Ruth; Wen, Kang; Håheim, Fredrik; Liu, Peng; Berge, Magnar; Thalfeldt, Martin (ZEB Project report;, Research report, 2017)
   This technical report combines research results from the Norwegian Research Center on Zero Emission Buildings (ZEB) and a competence project about simplified hydronic distribution funded by Husbanken. In the Norwegian ...
  • Field Measurements – Heat Pump Systems in NZEB 

   Stene, Jørn; Alonso, Maria Justo (ZEB Project report;27-2016, Research report, 2016)
  • Fremtidig utvikling i energiforbruk og CO2-utslipp for Norges boligmasse 

   Brattebø, Helge; O'Born, Reyn Joseph; Sandberg, Nina Holck; Storvolleng, Ragni Kristin; Baltruszewics, Marta; Folstad, Marie; Skaran, Anja Myreng; Sartori, Igor (Research report, 2014)
  • Gasskraftverk med CO2-håndtering - Studie av alternative teknologier 

   Bolland, Olav; Hagen, Roger; Maurstad, Ola; Tangen, Grethe; Juliussen, Olav; Svendsen, Hallvard Fjøsne (Research report, 2002)
   Rapporten dokumenterer en studie som beskriver og sammenligner 12 ulike teknologier for gasskraftverk med CO2-håndtering. Merkostnaden for å fjerne CO2 i forbindelse med elektrisitetproduksjon er i studien beregnet til ...
  • Greenhouse gas balances in Zero Emission Buildings – Electricity conversion factors revisited 

   Andresen, Inger; Lien, Kristian Myklebust; Berker, Thomas; Sartori, Igor (ZEB Project report;, Research report, 2017)
  • Grønn vekst i distriktskommuner. Kreative indikatorer med vekt på Energi 

   Meland, Solveig; Hung, Christine Roxanne (Research report, 2023)
  • Hydropower Providing Flexibility for a Renewable Energy System: Three European Energy Scenarios 

   Siemonsmeier, Marius; Baumanns, Philipp; van Bracht, Niklas; Schönefeld, Maik; Schönbauer, Andrea; Moser, Albert; Dahlhaug, Ole Gunnar; Heidenreich, Sara (Research report, 2018)
  • Idébank for bedre inneklima. FDV i skoler – viktig for helse og læringsmiljø 

   Mathisen, Hans Martin; Gustavsen, Kai; Gorantonaki, Jenny Evgenia (Research report, 2023)
  • Innovasjonsarbeid i FME-ene, mars 2020 

   Gustavsen, Arild; Kvellheim, Ann Kristin; Medbø, Eirik Gjelsvik; Tomasgard, Asgeir; Coldevin, Grete Håkonsen; Kjølle, Gerd Hovin; Bergmann-Paulsen, Jonas; Brende, Hege; Claussen, Ingrid Camilla; Røkke, Petter Egil; Størset, Sigmund Østtveit; Mølnvik, Mona J.; Haug, Halvard; Marstein, Erik Stensrud (Research report, 2020)
   Fra innledningen. FME ZEN er et senter for miljøvennlig energi som skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder – løsninger som bidrar til at nullut-slippssamfunnet kan realiseres. FME ZEN skal vare i åtte ...
  • Innovasjonsrapport 2020. Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) 

   Bergsdal, Håvard; Sørensen, Åse Lekang; Cervenka, Zdena; Holm, Øystein; Thomsen, Judith; Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Stokke, Raymond Andreas; De Boer, Luitzen; Hamdan, Hasan; Holmen, Elsebeth; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Backe, Stian; Kauko, Hanne; Georges, Laurent; Walnum, Harald Taxt; Lien, Synne Krekling; Skaar, Christofer; Wolfgang, Ove; Brattebø, Helge; Lausselet, Carine; Resch, Eirik; Sandberg, Nina Holck; Pinel, Dimitri; Thorvaldsen, Kasper Emil; Alonso, Maria Justo; Askeland, Magnus; Petersen, Sobah Abbas; Favero, Matteo; Carlucci, Salvatore; Liu, Peng (ZEN Report;, Research report, 2020)
   Forord. Forskning og innovasjon er grunnpilaren i vår visjon om å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. Innovasjonskomiteen skal bistå senterledelsen i dette arbeidet gjennom å etablere gode innovasjonsprosesser ...