• Stall og surge i tørr- og våtgasskompressorer 

      Dahl, Ståle (Master thesis, 2011)
      I denne oppgaven beskrives de aerodynamiske ustabilitetene kalt stall og surge. Oppgaven består hovedsakelig av tre deler. I første del gjennomgås noe fundamental teori på aerodynamikken i sentrifugalkompressorer, før ...